سبد خرید
0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Ecunion.ir
فاقد تصویر شاخص
اتحاديه صنف کسب و کارهای اینترنتی (مجازی) دارای شخصيتی حقوقي، غير انتفاعي و غير تجاري است که به موجب ماده (۲۱) قانون نظام صنفي و آیین نامه  های مربوط تشکیل و پس از ثبت رسمیت یافته است. مدت فعاليت اتحاديه از ...
فاقد تصویر شاخص
بر اساس آیین نامه اجرایی چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی و بازاریابی شبکه‌ای (موضوع مواد ۲ ،۱۲ و تبصره ماده۸۷ قانون نظام صنفی) مراحل صدور پروانه کسب به شرح ذیل است : ...
توسط
تومان